Hoppa till innehåll

Gin rummy regler

Gin Rummy är ett traditionellt kortspel som kräver 2 spelare och en standardkortlek med 52 kort utan jokrar. Spelet uppfanns under tidigt 1900-tal och är ett underhållande kortspel som kräver strategiskt tänkande trots sina relativt enkla regler.

Det finns omfattande Gin rummy regler och det kan verka ganska komplicerat vid första anblick. Men spelet i sig är inte så svårt som det kan se ut. Det spelas alltid mellan två personer och man använder en vanlig kortlek med 52 kort. Du ska samla tretal, fyrtal och olika sekvenser i färg. Det går även att spela fyra eller sex personer men då krävs två respektive tre kortlekar till spelet.

Gin rummy regler

Några viktiga Gin rummy regler

Den första frågan du ställer dig är förmodligen hur spelar man gin rummy? Alla spelare börjar alltid med 11 stycken kort på hand. Resten läggs med baksidan uppåt på bordet.

Det första kortet i högen på bordet läggs sedan bredvid med framsidan uppåt. En spelare får sedan välja om denne ska ta upp kortet som ligger på bordet för att få sin hand.

Om spelaren inte vill ha kortet på bordet får denne istället ta ett kort från högen. Därefter slänger man också ett annat kort i högen med uppåtvända kort.

Målet med Gin Rummy

Målet med Gin Rummy är att strategiskt göra sina drag för att samla tretal, fyrtal och sekvenser i färg. Spelaren ska först lägga ihop sina kort och dela ut en angiven hand. Därefter ska hen försöka bli av med sina resterande kort genom att bygga på de kort som redan ligger på bordet, eller genom att skapa nya tretal eller stegar på minst tre kort. Efter femton omgångar ska spelaren ha så mycket poäng som möjligt för att vinna.

Så spelas Gin Rummy

Gin Rummy påbörjas genom att varje spelare tilldelas elva kort. När dessa kort delats ut läggs resterande spelkort med baksidan uppåt på bordet. Den översta kortet läggs bredvid med framsidan uppåt, som en slänghög.

Spelaren till vänster om dealern börjar spelet genom att välja om hen vill plocka upp det uppåtvända kortet eller inte. Om spelaren väljer att göra detta måste hen också ta upp två nya kort från högen, och om inte ska hen ta upp ett grundkort från högen.

Spelaren slänger härefter ett av korten på sin hand med framsidan uppåt i slänghögen.

Turen går sedan över till nästa spelare som ska göra samma val. Vid behov kan spelaren också ta upp ett uppåtvänt kort som motståndaren slängt, men då slänger man inte själv ett kort.

Spelet fortsätter såhär tills en av spelarna samlat på sig kort till den kombination som krävs i den specifika omgången (det spelas femton omgångar, varav alla kräver att man ska spela igenom specifika kombinationer). När detta väl inträffar lägger spelaren ner sina aktuella kort, och sedan fortsätter spelet tills någon lyckas lägga ner alla korten på handen utöver ett. Detta kort placeras uppåtvänt i slänghögen. När detta sker är omgången över och poängen beräknas).

Spelomgångar i Gin Rummy

Gin Rummy spelas under totalt femton olika omgångar. Efter de femton omgångarna beräknas de totala poängen för varje spelare, och den spelaren med flest poäng har vunnit spelet.

1 – Två tretal
2 – Ett tretal + en stege på fyra kort
3 – Tre tretal
4 – Två stegar på fyra kort
5 – En stege på fem kort + två tretal
6 – Fyra tretal
7 – Två stegar på fyra kort + ett tretal
8 – Ett fyrtal + en stege på fem kort
9 – Två stegar på fem kort
10 – Ett femtal + två stegar på fyra kort
11 – Tre stegar på fyra kort
12 – Två fyrtal + ett tretal
13 – Ett femtal + ett tretal + ett par (paret får ej byggas på)
14 – En stege på fem kort + två fyrtal
15 – Två tretal + resterande kort i svit (stege) – Här ska inget kort slängas.

Tretal – Tre kort i samma valör, exempelvis tre kungar.
Stege – Minst tre kort som följer varandra i samma färg, t.ex. klöver fyra, klöver fem och klöver sex.

Poängräkning i Gin Rummy

Vinnaren av femton spelomgångar Gin Rummy koras som sagt genom poängräkningen. Poängen tilldelas spelaren som har kort kvar på handen efter att motståndaren vunnit omgången, och den spelaren med flest poäng efter femton spelomgångar vinner.

I de flesta varianter kör man dock med att den spelare som först når 100 poäng vinner, varav denne även får en spelbonus på 100 poäng. Om motståndaren inte har vunnit några händer under spelet kan spelaren få 200 poäng i bonus i stället. Varje spelare lägger sedan till en extra bonus på 25 poäng för varje individuell hand de har vunnit under spelets gång.

Kort 3–9 – Fem poäng.

Kort 10-kung – Tio poäng.

Ess = 15 poäng.

Tvåor = 20 poäng.

Olika kortkombinationer i Gin Rummy

I Gin Rummy kan spelare samla på sig ett par olika kombinationer på handen för att poängen ska bli så bra som möjligt. Nedan går vi igenom några av dessa kombinationer:

Kung och Dam i samma färg

Denna kombination är väldigt dålig. Endast en knekt i samma färg kan hjälpa spelaren att få ett stick. En sådan hand vid spelets slut är lika med tjugo minuspoäng.

10 och Dam i samma färg

Ännu en dålig kombination är en tia och en dam. Även här är det endast en knekt i samma färg som kan rädda spelaren. Kombinationen kan dock byggas vidare på.

5 och 7 i samma färg

En femma och en sjua liknar kombinationen ovan, men här riskeras åtminstone inte lika många minuspoäng.

Ess och 3 i samma färg

Här krävs en tvåa i samma färg för att få ett stick. Men kombinationen ger ”endast” fyra minuspoäng, så den är fortfarande bättre än de kombinationerna listade ovan.

5, 7 och 9 i samma färg

Här kan två olika kort hjälpa spelaren att få ett stick, vilket gör det bättre än ovan nämnda kombinationer.

5 och 7 i samma färg plus en till 7

Denna kombination kan förbättras med hjälp av tre olika kort för att få ett stick, något som gör denna hand rätt bra.

5 och 6 i samma färg plus en till 6

Här kan fyra kort hjälpa spelaren att få ett stick vilket gör denna kombination bra.

7 och 8 i samma färg plus 7 och 8 i en annan färg

Gin Rummys bästa hand är just denna kombination. Detta då det finns hela 8 olika kort som spelaren kan ta hjälp av för att få ett stick.

Gin Rummy strategier

Ta inte ett kort från slänghögen om det inte gynnar dig

Att ta ett kort från slänghögen kan vara ofördelaktigt för dig. En nackdel med att ta ett kort från slänghögen är att du då förbigår möjligheten att se det översta kortet i kortleken.

Den andra nackdelen är att din motståndare alltid kan se vilket kort du tar från slänghögen. Då kommer spelaren troligen lägga det kort du tar upp på minnet och därmed hålla hårt i detta om hen själv har kortet. Något som i sin tur leder till att dina vinstchanser minskas.

Lägg märke till vilket kort din motståndare drar upp från slänghögen

På samma sätt som ovan nämnda strategi är fördelaktigt för dig, gäller det samma för dig om du håller koll på din motståndare. Om din motståndare inte har rådet ovan i åtanke får du en fördel eftersom du då kan hålla hårt i de kort som din motståndare försöker samla på sig.

Var uppmärksam på vilka kort som slängs

Den största fördelen med att uppmärksamma vilka kort som slängs är att vara medveten om vad som finns kvar i kortleken. Om två damer redan har slängts kommer du aldrig kunna samla på dig ett fyrtal knektar, och därför bör du bli av med dina knektar så snabbt som möjligt.

Gör dig av med högre kort snarare än lägre

Så småningom under spelets gång kommer du vilja bygga en hand som är tillräckligt bra att knacka med, vilket betyder att du måste minska risken för kort som inte går att skapa kombinationer med. Därför är det en god idé att hålla fast vid kort med låga värden för att öka chanserna för att knacka tidigt.

Knacka tidigt

Som fortsättning på tidigare tips ska du alltid försöka knacka så tidigt som möjligt i Gin Rummy. Särskilt när du spelar Gin Rummy online. Detta då bonusen på en ginhand endast är värd 25 poäng, något som spelare normalt förlorar poäng på över tid. Man ska inte vara rädd för att knacka innan halva leken har använts eftersom Gin Rummy vanligen avslutas redan när 2/3 av kortleken spelats med.

Ändra din spelstil kontinuerligt

Gin Rummy spelas i flera omgångar, vilket betyder att du som spelare bör anamma olika spelstilar från gång till gång. Detta gör att dina drag inte är lika förutsägbara, något som i sin tur minskar chansen för att din motståndare vinner över dig.

Vanliga frågor och svar – Gin Rummy

Varje spelare får 10 kort i början av varje omgång.

Rummy kan spelas av 2–6 spelare, medan Gin Rummy är lämpligt för 2 spelare. Rummy har också andra krav än Gin Rummy för att spelaren ska vinna.

Ja. Även om Gin Rummy ursprungligen är skapat för 2 spelare, kan spelet anpassas till 4 spelare.

Precis som i andra kortspel finns det särskilda strategier man kan anamma för att öka sina chanser att vinna.

Det finns egentligen inte en enda strategi som är bäst i det populära kortspelet. Det lönar sig dock att hålla koll på vilka kort från slänghögen spelaren samlar på sig samt att knacka så tidigt som möjligt.

Ess är värda 1 poäng i Gin Rummy.

Några tror att namnet härstammar från skaparens kärlek till den alkoholhaltiga drycken Gin.